Fundacja Fabryka Języka Szczecin

Fundacja Fabryka Języka Szczecin

Fabryka Języka Szczecin to projekt powstały z myślą o krzewieniu kultury języka polskiego i wszystkiego co jest z nim związane. W imię zasady, nauki przez zabawę, organizowanych jest wiele ciekawych spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Celem Fabryki Języka Szczecin jest, w sposób innowacyjny i interesujący, uczyć języka polskiego, pokazując, że nauka ortografii i gramatyki wcale nie musi być trudna, a obowiązkowe lektury długie i nudne. Inicjowane jest także wiele interesujących spotkań i warsztatów - skierowanych do wszystkich grup wiekowych.