ZESPÓŁ DS. PROMOCJI KRWIODAWSTWA

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI KRWIODAWSTWA

Jako Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa zajmujemy się promowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki. Pozyskujemy nowych honorowych dawców krwi poprzez liczne kampanie często przy współpracy władz lokalnych oraz wojewódzkich jak również przez Akcję promocyjne na terenie naszego województwa.