WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie od 20 lat zmienia oblicze edukacji w województwie zachodniopomorskim. Została założona i jest wspierana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucję edukacyjną z doświadczeniem liczącym ponad 50 lat.

Naszą misją jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin nauk humanistycznych, którzy doskonale odnajdą się w życiu publicznym, społecznym i politycznym. Zwracamy ogromną uwagę na bieżące potrzeby oraz prognozowane trendy rynku pracy, w związku z czym oferowane przez nas usługi edukacyjne mają charakter praktyczny i są zawsze adekwatne do zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Zajęcia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie prowadzą świetnie przygotowani i kompetentni wykładowcy z całego kraju, łączący wiedzę i wysoki standard naukowy z bogatym doświadczeniem praktycznym. Jako jedyna uczelnia w regionie prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kryminologia (z licznymi specjalnościami). Obecnie uruchamiamy dwa nowe kierunki, na które otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: psychologię (pięcioletnie jednolite studia magisterskie) oraz pracę socjalną (studia drugiego stopnia). Kształcimy również na kierunku pedagogika, w ramach którego proponujemy specjalności bardzo dziś pożądane na pracy.
Współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą (posiadamy Kartę Erasmusa), placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Ponadto na terenie uczelni działa sześć kół naukowych, w ramach których studenci realizują własne pomysły i projekty.

Infrastrukturę uczelni tworzą nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi wyposażonymi w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz bardzo dobrze zaopatrzona biblioteka.

Naszym studentom oferujemy atrakcyjną pomoc materialną: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce oraz zapomogi.

Dbamy też o inne grupy osób zainteresowanych wartościową edukacją: prowadzimy Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny (zajęcia edukacyjne dla dzieci na ciekawych, niebanalnych specjalnościach), Akademię Szlifowania Diamentów (wykłady i warsztaty dla uczniów liceów) oraz Humanistyczną Akademię Seniora (zajęcia edukacyjne dla starszych osób). Działania te odbywają się w formie bezpłatnej lub za niewielką odpłatnością.

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby zapewnić swoim pociechom niezapomniany rok zajęć na jednej ze specjalności: Kreatywny komputer, Planeta gier, Mały detektyw, Przygody ze sztuką lub Recykling i rękodzieło, serdecznie zapraszamy na stronę Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego: www.duh.wshtwp.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15
70–466 Szczecin
tel. 91 422 04 22, 91 424 14 94
e-mail: cos@wshtwp.pl
www.wshtwp.pl
https://www.facebook.com/WyzszaSzkolaHumanistycznaTWPwSzczecinie