Cyrk Zodiak

Cyrk Zodiak

Cyrk Zodiak
Powstał w 2007 roku z inicjatywy młodych instruktorów, pedagogów i wychowawców.

Bazując na założeniach pedagogiki cyrku, oferujemy dziecom i młodzieży wszechstronny warsztat dyscyplin cyrkowych i artystycznych nastawiajać się na wspietanie ich wszechstronnego rozwoju. Nastawiamy się na motywowanie do działania, dajemy szasne zmierzyc się z własnymi ograniczeniami, poprzez zabawę i trening osiągnąć określone wyniki i umiejętności. Nasze zajęcia wspierają rozwój psychomotoryczny, poprawiają koncentracje, ogólną koordynacje, rozwijają kreatywność.

Prowadzimy cykliczne zajęcia cyrkowo-artystyczne, współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury. Z naszą młodzieżą przygotowujemy pokazy i prezentacje swoich umiejętności.

Bierzmy udział w imprezach publicznych i festiwalach. Organizujemy wakacyjne formy warsztatowe, we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Obecnie realizujemy projekty:
- Cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci,
- Letnie i zimowe półkolonie i obozy,
- Klub Żonglersko - Akrobatyczny,
- Zodiak Variete

Projekt Cyrk Zodiak obecnie to partnerskie działanie Kompanii Marzeń i Stowarzyszenia Tacy Sami.